Kaip darbuotojų įgūdžių duomenys gali padėti mokymų strategijos formavimui

Mokymai Aistė Kirjazovaitė
03 geg 2022

Rinkoje vykstantys pokyčiai skatina organizacijas keistis, diegti naujoves ir adaptuoti darbo procesus, tad įmonės gebėjimas tobulėti ir greitai tai paversti veiksmais yra vienas didžiausių galimų jos konkurencinių pranašumų. Kad tai būtų sėkmingas ir sklandus procesas, reikia suteikti darbuotojams reikiamus, tikslingus įgūdžius ir mokymosi galimybes.

 

 


Patiriami iššūkiai

Neturint kolektyve reikiamų įgūdžių, konkuruoti yra sudėtinga. Remiantis 2021 m. tarptautine Degreed įgūdžių ataskaita, šeši iš dešimties vadovų mano, kad pandemija paskatino naujų įgūdžių poreikio augimą, 41 % darbuotojų mano, kad jų užduočių atlikimas užtrunka ilgiau, kai jie neturi reikiamų įgūdžių, o 22 % teigia, kad jų darbo kokybė dėl to suprastėja. Visgi, didelė dalis įmonių ekonominio netikrumo laikotarpiu sumažino finansinių išteklių, skiriamų mokymams, dydį. Dėl to personalo specialistai ir vadovai atsiduria sunkioje padėtyje – būtinybė tobulinti įgūdžius yra kaip niekad aktuali, bet vis mažėja ištekliai, skirti įgyvendinti mokymosi programas. Todėl įmonė turi ypač tikslingai orientuotis į mokymosi galimybes, kurios sukuria geriausius verslo rezultatus ekonomiškiausiu būdu.

 


Darbuotojų įgūdžių duomenys gali padėti 

Strateginių tikslų pasiekimui, įmonė turi tiksliai suprasti, ką ir kaip jų darbuotojai turi išmokti. Tai galima sužinoti analizuojant darbuotojų įgūdžių duomenis. Darbuotojų įgūdžių duomenys (skill data) – tai žmonių gebėjimų matavimas. Ši informacija gaunama iš daugelio šaltinių, įskaitant:

  • Tiesiogiai iš darbuotojų, nurodančių turimus įgūdžius;
  • Duomenys iš CV, sertifikatų, akreditacijų;
  • Savęs vertinimų ir testų, kolegų ir vadovų apžvalgų, metinių pokalbių;
  • Išvados iš darbo patirties ir įmonėje sukauptos darbuotojo vykdytų užduočių informacijos.

Ji apima viską nuo pagrindinės informacijos (pvz. darbuotojo pareigybių reikalavimai ir jų išpildymas) iki duomenų apie darbuotojo darbo rezultatus, dabartinius įgūdžius, mokymosi ir asmeninius karjeros tikslus.

 

 


Žinojimas, kam teikti pirmenybę

Analizuodami duomenis, galite gauti išsamių įžvalgų apie tai, kokius įgūdžius turi ir šiuo metu tobulina darbuotojai bei kokių įgūdžių trūksta, kurių reikia norint įgyvendinti ilgalaikę verslo strategiją. Taip geriau suprasite kaip paskirstyti išteklius, kokie projektai gali būti nukelti vėlesniam laikotarpiui ir kokios yra įgūdžių spragos, kurias vėliau galima užpildyti tobulinant dabartinės darbo jėgos įgūdžius. Suderinę mokymosi ir  verslo strategijas, užtikrinate, kad mokymai vyks tikslingai ir besimokančiųjų pastangos padidins kuriamą vertę. Tai leis lengviau parodyti mokymosi programos grąžą ir sumažins būsimų biudžeto mažinimų tikimybę.


Individualizuotas mokymasis 

Tokie duomenys taip pat gali būti naudojami kuriant individualizuotą mokymosi patirtį, kuri įtrauktų darbuotojus mokytis metodu (ir laiku), kuris jiems geriausias bei labiausiai įtraukiantis. Tai padidins mokymų panaudojimą, galėsite investuoti įmonės finansus į mokymosi galimybes, kurios labiau tinka darbuotojams, o tai gali lemti didesnę investicijų grąžą.


Pastovumas ir nauda 

Kad atspindėtų nuolat besikeičiančius laikus, įgūdžių duomenų analizės atnaujinimas turėtų tapti nuolatinis procesas. Įgūdžių poreikiai gali greitai pasikeisti atsižvelgiant į verslo tikslus, produktus ir paslaugas, komandos prioritetus ir makro veiksnius. Peržiūrėkite įgūdžius kartą per mėnesį/ketvirtį arba kiekvieną kartą, kai įmonė patiria reikšmingus pokyčius. Svarbiausia, kad darbuotojų įgūdžių duomenų kaupimas, sekimas ir analizavimas būtų tikslingas. Jei strategijos kūrime yra atsižvelgiama į šiuos duomenis ir iš jų gaunamas įžvalgas, bus geresnis strateginis suderinamumas, ekonomiškumas, mokymosi patirtis ir rezultatai.


Kyla klausimų? Susisiekite su mokymų centro vadove Aiste Kirjazovaite, tel. +370 699 05000 arba el. paštu: mokymai@infoera.lt