Geodezija

Geodezinių matavimų apdorojimo sprendimai, paremti „Autodesk“ kompanijos technologija, leidžia geodezininkams, matininkams ir žemėtvarkininkams greitai ir efektyviai išspręsti veikloje kylančius iššūkius.

Šių priemonių pagalba galėsite sudaryti:

  • Topografinius, išpildomuosius planus bei šulinio korteles pagal GKTR 2.11.03:2014 reikalavimus;
  • Inžinerinių komunikacijų ir žemės paviršių profilius;
  • Žemės sklypų bei statinių kadastrinius planus;
  • Nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, mišką, vandens telkinius planus;
  • Padalinimo, formavimo pertvarkymo, kaimo plėtros, žemėtvarkos projektus bei detaliuosius planus;
  • Ir kitus sprendinius.

Pasirinkite produktą