BIM koordinavimas

BIM koordinavimas – tai darbo su BIM projektais techninė priežiūra, o pagrindinė užduotis – užtikrinti sklandų BIM proceso įgyvendinimą.

Teikiame BIM koordinavimo paslaugą visuose BIM procesų etapuose.

BIM koordinavimo tikslai:

 • BIM tikslų projektui nustatymas
 • BIM įgyvendinimo plano šablono kūrimas
 • Užsakovo reikalavimų statinio skaitmeninio modelio rengimui susisteminimas
 • Klasifikavimo sistemos taikymas
 • Kitų reikalingų dokumentų rengimas
 • Darbų komandoje tvarkos nustatymas
 • Programinės įrangos ir skaitmeninės platformos bendradarbiavimui (CDE angl. Common Data Environment) parinkimas
 • Projektuotojų mokymas dirbti reikalinga programine įranga ir naudotis CDE
 • Projektinių pasiūlymų vertimas tiksliu BIM modeliu
 • Užduočių projektuotojams suformavimas ir pateikimas
 • modeliams reikalingų koordinačių nustatymas
 • Periodinis modelių kokybės tikrinimas
 • Modelių kiekių skaičiavimui ir tolimesniam naudojimui parengimas
 • Susikirtimų (Clash) analizės atlikimas
 • Skirtingų dalių modelių sujungimas į bendrą modelį
 • 2D dokumentacijos išleidimas
 • Atsakymai į techninius klausimus
 • Mokomosios medžiagos rengimas
 • Rekomendacijų modelių ruošimo tvarkoms, vidiniams darbo procesams pateikimas.

BIM koordinatoriaus funkcijos:

 • BIM tikslų projektui nustatymas
 • Komandos mokymai
 • 3D modeliavimo gairių pateikimas
 • Vieningos duomenų aplinkos parinkimas
 • BIM projekto terminų kontrolė
 • Prisidėti prie kokybiško galutinio projekto.

Kuo geriau projektavimo komandoje taikomas BIM – tuo efektyviau pasiekiami rezultatai.

Kaip vykdomi BIM koordinavimo darbai?

Bendradarbiavimo sutartyje numatomi poreikiai, dokumentacijos detalumas, susitikimų dažnis ir kiti aspektai.

InfoEra atliekamos BIM koordinavimo paslaugos yra fiksuojamos pildant darbų žurnalą. Jame pateikiama informacija apie įvykdytas ir priskirtas užduotis, konsultacinę veiklą.

 

SUSISIEKTI

Projektavimo etape

 • Patogesnis ir tikslesnis projektavimo procesas
 • Aiškiai nustatyta projekto eiga, užsakovo reikalavimai, darbų pasiskirstymas
 • Automatizuotas kiekių skaičiavimas
 • Pakeitimai modelyje iškart atvaizduojami pjūviuose. Galimybė naujausius 2D brėžinius eksportuoti į DWG, IFC ir kitu formatus
 • Suderinamumas su kitomis projekto dalimis (SK, ŠVOK, EL ir kt.)
 • Operatyvus bendradarbiavimas tarp projektuotojų
 • Greiti ir tikslūs duomenų mainai
 • Galimybė automatizuotai tikrinti susikirtimus
 • Statinio simuliacijų kūrimas.

Statinio statybos etape        

 • Projekto įgyvendinimo ir eksploatacijos eigos nustatymas ir atvaizdavimas
 • Statybos organizavimas pagal etapus
 • Kiekių ir kainų skaičiavimas
 • Tikslių brėžinių gamybai pateikimas
 • Interaktyvus projekto vizualinis pateikimas pardavimo procese.

Eksploatacijos metu

 • BIM modelio panaudojimas valdant inžinerines sistemas, pritaikant išmaniąsias sistemas
 • Sutapdintos realybės (Augmented reality) panauda
 • BIM modelio naudojimas remonto ar rekonstravimo darbams.

SUSISIEKTI