„Spacemaker“ keičia urbanistinio projektavimo galimybes

Analizė Architektūra Projektavimas Urbanistika Diana Žmėjauskaitė
09 gru 2021

Dažnai architektai susiduria su problemomis, dėl projektinių pasiūlymų reikalavimų neatitikimo, todėl tenka keisti projekto tūrius, o kartais ir jų vietas. Dėl šios priežasties programinės įrangos gamintojas „Autodesk“ išleido naują internetinio projektavimo platformą – „Spacemaker“. Ši platforma keičia pasenusius prieš projektinių pasiūlymų projektavimo būdus, bei skatina darbo efektyvumą.  Taigi, šiame blogo įraše apžvelgėme „Spacemaker“ privalumus ir trūkumus:

1.  Projektavimas

Atvėrus internetinę platformą „Spacemaker“ yra atidaromas žemėlapis, kuriame galima pasirinkti teritoriją, kurioje planuojate įgyvendinti projektą. Pasirinktinoje vietoje galime nubrėžti laisvo sklypo formą, o už nubrėžtos ribos galėsite matyti daugiausiai 1 km2 spinduliu esama aplinką (nuolydžius ir pastatus). Pastatų forma gali būti įvairi: nuo standartinių daugiabučių, vienbučių iki komercinių, dangoraižių.

Projektuojant gyvenamąsias patalpas, internetinė platforma leidžia apžvelgti aukštų patalpų plotus ir jų išdėstymą. Kiekvienas aukštas gali būti skirtingai išplanuotas, tačiau nėra galimybės nusimatyti sienų storius ar laisvai koreguoti patalpų ploto, tad patalpos visada pateikiamos simetriškai.
Pati „Spacemaker“ platforma sistemingai pagal pastato dydį siūlo skirtingus išplanavimus bei pateikia duomenis apie patalpų plotų kategorijas (gyvenamųjų ar komercinė veikla).

Projektuojant sklypo aplinką, galima nusimatyti gatves, takus pagal reikiama plotį bei parkavimo vietas suvedant vieno automobilio vietai reikiamus duomenis (ilgį, plotį, kampus). Sistema automatiškai apskaičiuoja, kiek pasirinktame plote įmanoma sutalpinti automobilių. Esant poreikiui galima numatyti ir dviejų aukštų, ar daugiau, parkavimo vietų, tačiau 3D modelyje šie sprendimai nesimatys.

„Spacemaker“ pagal reikiama plotus automatiškai sugeneruoja sklypo išplanavimų siūlymus, kuriuos galima pasirinkti pagal gautus skaičiavimus: išgautas maksimalus plotas, užstatymas, tankis ir panašiai, o vėliau ir koreguoti.

2. Analizė

3D modelyje spalvomis galima išskirti skirtingas patalpų funkcijas ir daryti jų apžvalgą – kiek procentų sklypo sudaro gyvenamieji pastatai ir kiek komerciniai, koks sklypo užstatymas, tankis, tūris ir t.t.

Analizės rūšių pasirinkimas yra kaip niekad didelis: vėjo stiprumas, makroklimatas, insoliacija, šešėliai, apželdinti plotai, gatvės triukšmas ir matomumas. Įvertinus analizę, galima toliau koreguoti 3D modelį ir gerinti rezultatus.

 

3. Galutinis rezultatas

Suprojektavimus galutinį projekto variantą „Spacemaker“ galimybės nesibaigia. Papildomai galima naudoti tyrimą, kuriame nustatoma pagal kurį indikatorių norime patobulinti projektą, pavyzdžiui, norime, kad kiekvienas butas minimaliai 5val. į dieną gautų natūralios saulės šviesos. Tokiu atveju, makroklimatą, insoliaciją, pasirinkimuose nurodome kokie pokyčiai yra galimi (ar pastatų aukščiai gali mažėti, ar kilti) ir programa automatiškai sugeneruoja variantus. Reikia pripažinti, kad dar nebuvo taip paprasta įvertinti visas galimas problemas.

Sugeneruota 3D modelį galima eksportuoti ifc formatu į 3D modeliavimo programas ir koreguoti tūrius, o vėliau detaliai vystyti projektą.

  1. Programos trūkumai

Nepaisant visų naujų galimybių reikia pripažinti, kad internetinė platforma „Spacemaker“ turi ir trūkumų:

  • Nėra galimybės koreguoti jau esamų pastatų. Taip pat, ne visi aplinkiniai pastatai yra tikslaus aukščio. 3D modelis nėra atnaujintas pagal esama situaciją, dėl to, tam tikros svarbios informacijos gali trūkti, būtinai reikia atsižvelgti į šį trūkumą ir projektuojant pasitikrinti informaciją.
  • Projektuojant neurbanizuotose teritorijose, sistema neskaičiuoja naujų gatvių triukšmo lygio, skaičiuojamos tik esamos gatvės.
  • Pateiktų butų išplanavimų negalima koreguoti, tačiau jų tūrius galima keisti išeksportavus ifc formatu į Revit ar kitas 3D modeliavimo programas.
  • Projektuojant kelių aukštų parkavimų vietas, 3D vaizde aukštai nesimatys, bet analizės rezultatų lentelėje bus pateiktas įvertinimas.
  • Tankiai urbanizuotose teritorijose mikroklimotą analizuoja tiksliau, negu naujai projektuojamose. Ši sistemos klaida yra dėl to, jog ši analizė kol kas yra nauja.

Turite klausimų? Susisiekite su programinės įrangos specialiste Diana Žmėjauskaite tel. +370 690 28190 arba el. paštu diana@infoera.lt.