SHP failų sukūrimas pagal Geoportal.lt reikalavimus

GeoMap Geoportal Leonardas Žilinskas
16 sau 2018

Šių metų gruodį priimti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkto pakeitimai, įpareigojantys kadastrinių matavimų vykdytojus pateikti situacijos brėžinį, esant nustatytiems žemės ploto skirtumams ir / ar žemės sklypo ribų konfigūracijai.

Situacijos brėžinyje reikalinga nurodyti teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuotas ir faktiškai naudojamas šio žemės sklypo ribas.

Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2018-01-01 teikti prašymus ir išvadas galima teikti tik Geoportal.lt (paslauga „Išvadų dėl sklypo ribų neatitikimo gavimo paslauga“). Daugiau informacijos – geoportal.lt/kadastras

Naudojantis „Geoportal“ pateikta informacija ir „GeoMap“ programine įranga galima paprastai parengti brėžinio šabloną su atributinėmis lentelėmis, į kurį gali būti nubrėžiamos sklypų ribos. Šie duomenys naudotini teikiant išvadas per „Geoportal“ platformą (išvadų gavimo el. paslauga). Išvadų gavimo el. paslauga skirta pateikti prašymus ir išvadas dėl žemės sklypų ploto ir ribų neatitikimo, vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punktu.