MAGICAD 2022 UR-1 - KAS NAUJO?

Įrangos atnaujinimai Įrankiai ir funkcijos Pastato vidaus inžinerinės sistemos Projektavimas Vytautas Puras
18 lap 2021

Pristatyti MagiCAD 2022 UR-1 atnaujinimai, kuriuos galima parsisiųsti ir įsidiegti. Kaip ir visada, šioje apžvalgoje glaustai apžvelgsime pagrindines šių atnaujinimų naujoves, kurios aktualios inžinieriams-projektuotojams dirbantiems AutoCAD ir Revit aplinkose.

 

magicad atnaujinimai infoera.lt

 

MagiCAD 2022 UR-1 for AutoCAD naujovės

 

 • Dar daugiau galimybių numeruojant projekto brėžiniuose esančius elementus su Running Index įrankiu.
 • Nuo šiol naudojant MagiCAD Connect galima iškart įkelti kelis produktus į projektą.
 • Find and Replace įrankis padės surasti, pakeisti ir atnaujinti įrangą vienu metu visuose projekto brėžiniuose.
 • Change Properties  leidžia pakeisti pasirinktas savybes visuose projekto brėžiniuose.
 • Fasoninių dalių izoliacija atvaizduojama 1D vaizduose.
 • Object comments ir Running Index parametrų įtraukimas į skaičiavimų ataskaitas.
 • Daugiau galimybių keičiant pasirinktas elementų savybes su Change Properties įrankiu MagiCAD Electrical ir MagiCAD Circuit Designer moduliuose.
 • Nuo šiol atliekant suprojektuotos gaisro gesinimo sistemos skaičiavimus, vamzdynų diametrus galima pakeisti ir gautoje skaičiavimų ataskaitoje, po pakeitimų galima iškart atlikti ir sistemos perskaičiavimus.
 • Naudojant Part Properties įrankį galima matyti apskaičiuotus pasirinkto radiatoriaus techninius duomenis, tai leidžia įvertinti kaip pastarieji duomenys kinta keičiantis patalpos temperatūrai.

 

Plačiau apie MagiCAD 2022 UR-1 for AutoCAD naujoves galima paskaityti čia:

Naujovės

 

MagiCAD 2022 UR-1 for Revit naujovės

 

 • Automatinis kabelių trasų nubraižymas ant projekto modelyje suprojektuotų kabelių kopėčių.
 • Automatinis gaisrinės signalizacijos ir kitų silpnų srovių sistemų principinių schemų sukūrimas naudojant projekto modelį ir MagiCAD Schematics modulį.
 • Nuo šiol atsirado galimybė pajungti kabelius prie jau išbraižytų kabelių atvirų galų ir toliau produktyviai tęsti tolimesnius projektavimo darbus.
 • Sunumeruoti elementus galima pagal pirmą ir paskutinį pasirinktos sistemos ar grupės elementus, tarkim nurodant gaisrinės signalizacijos kilpos pirmą ir paskutinį elementus.
 • Tą patį schemoje naudojamą simbolį galima „surišti“ su keliais modelyje naudojamais elementais arba tą patį elementą galima atvaizduoti keliose skirtingose schemose – visa tai MagiCAD Schematics modulyje.
 • Gaisro gesinimo purkštukų tiesioginis pajungimas prie magistralinio vamzdyno.
 • Nuo šiol projektuojant radiatorinį šildymą galima pasirinkti reikiamus komponentus (termostatinę galvą, uždarymo vožtuvus ir t.t.) radiatoriaus tiekiamo ir grįžtamo šilumnešio vamzdynų pajungimo vietose.
 • Move/Copy Branch įrankio dėka galima kopijuoti X tipo atšakas ne tik tame pačiame aukšto plane, bet kopijuoti atšakas ir tarp aukštų išlaikant ryšį tarp kopijuojamų elementų ir altitudžių.
 • Naudojant Merge Parameters įrankį galima įtraukti sisteminius parametrus.
 • Object comments ir Running Index parametrų įtraukimas į skaičiavimų ataskaitas.
 • Daug greitesnis didelių projekto modelių apdorojimas kuriant angas tam skirtais įrankiais.

 

Plačiau apie MagiCAD 2022 UR-1 for Revit naujoves galima paskaityti čia:
Naujovės


Turite klausimų? Susisiekite su MagiCAD ir Revit programinių įrangų specialistu Vytautu Puru, el. paštu: vytautas@infoera.lt arba tel.: +370 699 86 907

Susisiekti

Susiję produktai

Daugiau produktų