IŠVADŲ DĖL SKLYPO RIBŲ NEATITIKIMO TEIKIMAS

GeoMap Geoportal Kęstutis Ružinskas
31 geg 2021

Išvadų dėl sklypo ribų neatitikimo teikimas vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punktu

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punktas, įpareigoja kadastrinių matavimų vykdytojus pateikti situacijos brėžinį, esant nustatytiems žemės ploto skirtumams ir/ar žemės sklypo ribų konfigūracijai.

Situacijos brėžinyje reikia nurodyti teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuotas ir faktiškai naudojamas šio žemės sklypo ribas.

Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2018-01-01 teikti prašymus ir išvadas galima tik Geoportal.lt (paslauga „Išvadų dėl sklypo ribų neatitikimo gavimo paslauga“). Daugiau informacijos – geoportal.lt/kadastras

Naudojantis „Geoportal“ pateikta informacija ir „GeoMap“ programine įranga galima paprastai parengti brėžinį su atributinėmis lentelėmis. Šie duomenys naudotini teikiant išvadas per „Geoportal“ platformą (išvadų gavimo el. paslauga). Išvadų gavimo el. paslauga skirta pateikti prašymus ir išvadas dėl žemės sklypų ploto ir ribų neatitikimo, vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punktu.

 

 


Iškilus klausimams galite rašyti el. laišką adresu pagalba@infoera.lt arba adresu http://www.infoera.lt/helpdesk/