BIM koordinavimas – būtinybė ar tik papildoma paslauga?

BIM BIM 360 BIM koordinatorius BIM koordinavimas Monika Stelmokė
28 kov 2019

Ryškėjant BIM procesų naudai, vis daugiau įmonių ryžtasi investuoti į pažangiausią programinę įrangą ir mokymus specialistams. Projektuotojai ir kiti projekto dalyviai pradeda naudotis bendradarbiavimo funkcijomis, projektai talpinami „debesyse“, modeliuose daugėja informacijos, reikalingos statybai ir gamybai. Ir vis tik, BIM procesas reikalauja ne tik papildomų žinių derinant programines įrangas, failų formatus, bet ir vadybos įgūdžių. Taigi, į ką atkreipti dėmesį ruošiantis efektyviam BIM koordinavimui?

4 stipriai rekomenduojami dalykai sėkmingam BIM projektavimui:

  • BIM koordinatorius;
  • BEP – BIM įgyvendinimo planas;
  • Kvalifikuota komanda;
  • Skaitmeninė projektavimo aplinka į kurią įeina „Common Data Environment“, duomenų apsikeitimo platforma ir tinkama programinė įranga.

Kas yra BIM koordinatorius?

BIM koordinatorius yra žmogus, turintis patirties projektavime ir išmanantis daugiau nei vieną programinę įrangą. Įprastai BIM koordinatorius yra architektas, gebantis vertinti visų projekto dalių (architektūros, konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir kt.) suderinamumą. BIM koordinatoriaus užduotis yra užtikrinti sklandų BIM proceso įgyvendinimą. BIM koordinatorius įmonei kuria BIM įgyvendinimo planus ir prižiūri, kad planas būtų vykdomas. Šis žmogus suformuluoja užduotis pagal BIM metodologiją, įsigilina, kokie specialistai ir kokia programine įranga dirbs, nustato failų formatus, kuriais bus pasidalijama informacija, parenka skaitmeninę projektavimo aplinką. BIM koordinatorius prižiūri modeliavimo procesą, dažnai ir apmoko komandą dirbti programine įranga ir sprendžia technines problemas. Jis/ji yra atsakingas už bendro, apjungto modelio pateikimą, centrinių modelių kūrimą, tikrina modelių susikirtimus (angl. Clash detection). BIM koordinatorius atsakingas už daug procesinių darbų, tad turėti tokį žmogų komandoje yra labai vertinga.

Kam reikalingas BIM įgyvendinimo planas? Kokia jo reikšmė?

BIM įgyvendinimo plane numatoma instrukcija, ką reikės įgyvendinti ir taisyklės, nurodančios būdus kaip tai bus įgyvendinta. Tai planas, kuriame, pagal suformuotą užsakovo užduotį, nurodomos projektuotojų atsakomybės, BIM projekto tikslai, nurodoma programinė įranga, formatais, modelio detalumo (LOD) reikalavimai, etapų ir terminų planas, informacijos mainų, komunikacijos taisyklės, modelio struktūra, koordinačių sistemos, aplankų sistema ir kita reikalinga informacija. Kaip priedai prie BIM įgyvendinimo plano gali būti ruošiami projektų peržiūrų dokumentai, susitikimų, pasitarimų grafikas ir ataskaitos, modelio versijų apžvalga. Įmonė gali susikurti standartinį BIM įgyvendinimo planą ir pakoreguoti kiekvienam projektui individualiai. Tokio plano nauda: aiškumas projektuojant, darbo procesų standartizavimas, laiko taupymas, nes nereikia svarstyti kada ir kokiu formatu, būdu pateikti projektinę informaciją, kas už kokius darbus yra atsakingas, nes viskas nurodoma BIM įgyvendinimo plane.

Kaip suburti kvalifikuotą komandą?

Norint užtikrinti sklandų BIM procesą reikia specialybinių žinių, nuovokos apie naujausias technologijas, programinės įrangos išmanymo. Dažnu atveju, profesionalai turi daug patirties rengiant projektus, bet jiems trūksta žinių apie BIM ir programinę įrangą. Jauni specialistai atvirkščiai – puikiai valdo programinę įrangą, seka naujoves, tačiau turi mažai patirties realiame projektavime. Čia reikėtų laikytis kompromiso – išsirinkti programinę įrangą ir apmokyti ja dirbti komandos narius ir dedikuoti vieną žmogų įmonėje kolegų apmokymui. Tai gali būti BIM koordinatorius arba laisvai samdomas instruktorius, išmanantis daugiau nei vienos programinės įrangos veikimą ir BIM principus. Kai komanda turės BIM modeliavimo pagrindus, dirbant su realiais objektas tas atsakingas asmuo padės spręsti iškilusias problemas ir taip žingsnis po žingsnio įmonės darbuotojai įgys reikiamą kvalifikaciją.

Kas yra ta skaitmeninė projektavimo aplinka?

Tai aplinka, tenkinanti projektuotojų poreikius. Priklausomai nuo pasirinktos programinės įrangos, reikalinga platforma bendradarbiavimui tiek viename modelyje įmonės viduje, tiek prieiga prie duomenų iš išorės – užsakovui, rangovui, laisvai samdomam projektuotojui. Įprastai tai gali būti failų serveris projekto duomenims talpinti ir Revit Server platforma darbui Revit programine įranga komandoje, optimizuojant modelio veikimą. Dirbant tokiu būdu reikia suderinti bendradarbiavimo taisykles, naujausios informacijos užtikrinimą, atskirai išsaugoti modelio versijas.

Efektyviausia BIM projektavimui yra „Common data environment“ platforma, paremta internetiniu veikimu ir suteikianti prieigą prie vykdomų projektų tiesiai interneto naršyklėje: pavyzdžiui BIM360 sistema. Tokios sistemos pagrindiniai privalumai: failų versijavimas, teisių vartotojams suteikimas, užduočių priskyrimas, projektavimo veiksmų sekimas, įvairių failų formatų palaikymas ir archyvavimas. Naudojant tokią sistemą bet kuriam projekto dalyviui galima nusiųsti prieigą prie modelio, nereikia specialiai peržiūrai kurti apjungtų modelių ir spręsti, kokia programine įranga juos peržiūrėti.

Taigi?

Dažnai įmonių atstovai galvoja, kad 3D modelis pats savaime užtikrina BIM. Vis tik BIM yra procesas, kuriam reikalinga ir modeliavimas ir tam tikra darbo veiksmų specifika. BIM yra efektyvus ir resursus taupantis būdas įgyvendinti procesus, tačiau pradedant žengti pirmus žingsnius su BIM, reikia investuoti tiek į žmogiškuosius resursus, tiek į skaitmeninius. Laikantis planavimo BIM projektai bus sėkmingai įgyvendinami.


Kyla klausimų? BIM specialistė Monika Stelmokė mielai atsakys į klausimus, kreipiantis nurodytais kontaktais: monika@infoera.lt, +37068566312.