C3D RoadKit (priedas AutoCAD Civil 3D)

InfoEra Roadkit

C3D RoadKit – tai UAB InfoEra sukurtas papildomas funkcionalumas kelininkams, automatinėms kelių projektavimo ataskaitoms pagal KTR reikalavimus generuoti bei kelio frezavimo kartogramai braižyti.

C3D RoadKit yra Autodesk AutoCAD Civil 3D®  programinės įrangos priedas.

C3D RoadKit funkcionalumas ir galimybės:

 • Priedas sukurtas pagal KTR (Lietuvos kelių techninio reglamento) reikalavimus.
 • Visos ataskaitos sugeneruojamos lietuvių kalba ir pagal reikalavimus.
 • Trasos koordinačių žiniaraštis. Nurodžius ašinę liniją, profilį ir piketavimo žingsnį, suformuojamas žiniaraštis su X Y ir Z reikšmėmis.
 • Dangos krašto nužymėjimo žiniaraštis. Žiniaraštyje atvaizduojami dešinės ir kairės pusės dangos krašto rodmenys su aktualiomis reikšmėmis.
 • Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio žiniaraštis. Pateikus duomenis apie ašinę liniją, pjūvio linijų grupę ir pasirinkus medžiagą „Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas“, suformuojama ataskaita su AŠAS skerspjūvio plotu, vid. plotu ir tūriu.
 • Žemės darbų žiniaraštis. Pasirinkus komandą „Žemės darbai“ ir nurodžius ašinę liniją, pjūvio linijų grupę, apskaičiuotas medžiagas iškasose, pylimuose, tai pat vietą, kur bus planiruojami sankasos šlaitai ir grioviai, suformuojamas žemės darbų žiniaraštis su kiekiais.
 • Dangos įrengimo žiniaraštis. Nurodant ašinę liniją, pjūvio linijų grupę, dangos sluoksnius iš sukurtos skersinės konstrukcijos, gaunamas dangos konstrukcijos įrengimo žiniaraštis su visų sluoksnių pločiu, vid. konstrukcijos sluoksnio pločiu ir plotu pagal piketavimą.
 • Kelkraščio įrengimo žiniaraštis. Parinkus ašinę liniją, pjūvio linijų grupę, viršutinio ir apatinio kelkraščio sluoksnio medžiagų grupę ir medžiagą, suformuojama ataskaita su viršutinio ir apatinio kelkraščio sluoksnio skerspjūvio pločiu, vid. pločiu, plotu ir tūriu.
 • Kelio ašies lentelės su visais kreivės elementais generavimas (kreivės pradžia, pabaiga, atstumu tarp kreivių, tiesių ilgiais ir kt.).
 • Aktualaus trasos taško atvaizdavimas naršyklėje (GoogleMaps programėlėje). Taip pat galima greitai pasižiūrėti realią vietovę naršyklėje, sutikrinti informaciją esančią projekte su realiu vietovės vaizdu.
 • Frezavimo kartogramos funkcionalumas automatinei kelio frezavimo kartogramai braižyti. Kartograma su darbų žymėmis, nuolydžiais, esamo ir projektinio paviršiaus skaitinėmis reikšmėmis, suformuojama  vartotojui parinkus tūrinį paviršių, frezavimo anotacijų iškėlimo žingsnį, frezos plotį bei konstrukcijos storį.

GAUTI PASIŪLYMĄ

 

Roadkit - papildomas funkcionalumas kelininkams (priedas Civil 3D)