Žinių patikrinimas

Žinių patikrinimas – darbuotojų praktinių įgūdžių nustatymas, dirbant su specializuota programine įranga. Įmonės darbuotojų žinių patikrinimas yra atliekamas testo, kurį parengia autorizuoti programinės įrangos instruktoriai, pagalba. Testą sudaro teoriniai klausimai ir praktinė užduotis, kurios metu asmenys yra prašomi atlikti tam tikrus veiksmus naudojant programinę įrangą. Žinių patikrinimas gali būti atliekamas skirtingo lygio bei sričių specialistams, keliami reikalavimai gali varijuoti nuo bazinių žinių iki pažengusiajam programinės įrangos naudotojui būdingų naudojimosi programa bruožų.

Žinių patikrinimo naudos:

 • Įmonės darbuotojų žinios yra tikrinamos patyrusių ir autorizuotų programinės įrangos specialistų;
 • Žinių patikrinimo reikalavimai ir turinys gali būti individualizuojami pagal darbdavio poreikius, darbo specifiką ir įmonėje esamą darbo eigą (angl. workflow);
 • Įgyjamas objektyvus komandos gebėjimų įvertinimas;
 • Atskleidžiami objektyvūs investavimo į personalo mokymus rezultatai;
 • Efektyvesnis personalo ir lėšų valdymas.

 

Įmonės darbuotojų žinių patikrinimas yra galimas šioms programinėms įrangoms ir jų sritims:

 • AutoCAD;
 • AutoCAD Electrical;
 • AutoCAD Civil 3D specializacijos sritims: Keliai, Lauko inžineriniai tinklai;
 • Inventor Professional;
 • Fusion 360;
 • GeoMap;
 • MagiCAD Electrical;
 • MagiCAD Piping;
 • MagiCAD Ventilation;
 • Maya;
 • Revit specializacijos sritims: Architektūra, Konstrukcija, Inžinerinės sistemos ir instaliacijos;
 • SketchUp Pro;
 • 3ds Max. 

 

Žinių patikrinimo procesas

 • Pasirenkama programinė įranga, sritis ir žinių patikrinimo lygis;
 • Praktiškai patikrinamos darbuotojų turimos žinios ir įgūdžiai, įvertinamas jų pasirengimo lygis atliekant žinių patikrinimo testą;
 • Išduodama oficiali žinių patikrinimo pažyma, kurioje pateikiamas instruktoriaus atsiliepimas apie darbuotojų turimą žinių lygį bei sritys, kuriose rekomenduojama pagilinti žinias;
 • Mokymo kursų metu, naudojantis vaizdo šaltiniais bei specializuota mokymų programa, yra tobulinami rekomenduoti įgūdžiai bei sritys.

Žinių patikrinimo testą leidžiama laikyti tik stebimoje aplinkoje, iš anksto suderintu laiku. Testo metu draudžiama naudotis pagalbinėmis priemonėmis.

SUSISIEKTI DĖL ŽINIŲ PATIKRINIMO