Dėl programinės įrangos naudojimo

infoera Programinė įranga
23 lap 2017

Remiantis naujausiais BSA | The Sotware Alliance (BSA) atstovų Lietuvoje duomenimis, per paskutinius 11 mėnesių asociacijos iniciatyva buvo atliktas rekordinis skaičius programinės įrangos auditų Lietuvos įmonėse. T.y. penkis kartus daugiau, lyginant su ankstesniais metais. Didžioji dalis nelicencijuotos programinės įrangos atvejų nustatyta įmonėse, kurių veikla susijusi su projektavimu, statyba bei geodezija.

Vertindami Jūsų pasitikėjimą, primename, jog pagrindinis dokumentas, patvirtinantis programinės įrangos legalumą ir suteikiantis teisę ją įdiegti į kompiuterio kietąjį diską bei ja naudotis, yra autoriaus ar jo įgalioto asmens (atstovo) leidimas, t.y. licencija (licencinė sutartis) ir PVM sąskaita-faktūra.

Svarbu žinoti, jog už neteisėtą kompiuterinių programų naudojimą taikoma administracinė, baudžiamoji ir civilinė atsakomybė, priklausomai nuo autoriams padarytos žalos dydžio. Dažniausiai administracinė ar baudžiamoji byla keliama įmonės vadovui ar savininkui, o civilinis ieškinys reiškiamas įmonei. Administracinės baudos dydis siekia iki 300%, priklausomai nuo teisėtos programinės įrangos kainos, su neteisėtų kompiuterinių programų kopijų ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimu.

Siekiant išvengti atvejų, kai darbuotojai be vadovybės žinios įdiegia neteisėtas kompiuterių programas į įmonėje naudojamus kompiuterius bei išsiaiškinti tikrąjį naudojamos programinės įrangos statusą, raginame įmonių vadovus organizuoti reguliarų programinės įrangos auditą. Kompiuterių programos ir jų licencijos vertinamos kaip įmonės nematerialusis turtas ir turi būti inventorizuotos bei atsispindėti buhalterinėje apskaitoje.

Rekomendacijos dėl programinės įrangos valdymo

Nelegalios programinės įrangos naudojimas iškreipia konkurencinę aplinką, stabdo darbo vietų kūrimą ir šalies ekonomikos augimą. Nelik abejingas, PRANEŠK apie nelegalios programinės įrangos naudotojus! Užpildyti pranešimo formą.


Dėl nemokamo „InfoEra“ platinamos programinės įrangos audito savo įmonėje, kreipkitės į Pardavimų koordinatorę Sonatą Mažeivienę, tel. 869940297 arba el. paštu: sonata@infoera.lt