AutoCAD Civil3D mokymo kursai – Lauko inžinerių tinklų projektavimas

AutoCAD Civil 3D AutoCAD Civil 3D kursai AutoCAD Civil 3D mokymai

„AutoCAD Civil 3D – lauko inžinerinių tinklų projektavimas“ mokymo kursai suteiks inžinieriams galimybę projektuoti inžinerinius tinklus pagal BIM procesą. Mokymų dalyviai išmoks automatizuotai projektuoti nuotekų, drenažo, vandentiekio sistemas pagal Lietuvos standartus. Visi „AutoCAD Civil 3D“  projekto objektai yra susieti dinamiškai, tad atlikus bent vieną pakeitimą, automatiškai pakeičiamas visas projektas, todėl išvengiama klaidų ir taupomas laikas.

„AutoCAD Civil 3D“ mokymų trukmė yra 24 ak. val. Rekomenduojame mokymus skaidyti į 6 dalis po 4 ak. val. Kursų programa yra pritaikyta pradedantiesiems, tačiau mokymų metu pristatomos ir pažengusiųjų naudojamos programinės įrangos funkcijos.

 

SUSISIEKTI DĖL MOKYMŲ

Mokymo kursų programa:

Programos „AutoCAD Civil 3D“ aplinka:

 • „AutoCAD Civil 3D“ projektai;
 • Projekto sukūrimas ir nustatymai;
 • Objektai, jų duomenys ir stiliai;
 • Įrankiai skirti objektų kūrimui, redagavimui, stilių keitimui.

„AutoCAD Civil 3D“ objektai – taškai:

 • Topografinių duomenų, kurie bus naudojami inžinerinių tinklų projektavimui, peržiūra;
 • Taškų, piketų, blokų, tekstų nustatymai;
 • Taškų sukūrimo, įterpimo, atnaujinimo, koordinačių rodymo, taškų aprašų, atvaizdavimo simbolių nustatymų keitimas;
 • Taškų sukūrimas pagal X, Y, Z koordinates;
 • Taškų grupės, jų kūrimas;
 • Taškų atrinkimas panaudojant taškų atrinkimo priemonę „Dialog“;
 • Jau sukurtų taškų stiliaus keitimas;
 • Taškų redagavimas;
 • Taškų importas /eksportas.

„AutoCAD Civil 3D“ objektai – paviršiai:

 • Paviršių, pagal kuriuos bus projektuojami inžineriniai tinklai, sudarymas;
 • Trimatės polilinijos;
 • Taškų jungimas trimatėmis polilinijomis;
 • Duomenų, kurių pagrindu kuriamas paviršius, parinkimas;
 • Paviršiaus riba;
 • Paviršių atvaizdavimo priemonės – trimačiais kūnais, izolinijomis;
 • Izolinijų (horizontalių) stiliai ir jų nustatymai;
 • Paviršiaus taisymas – redagavimas;
 • Tūrinis paviršius;
 • Paviršių pjūviai.

„AutoCAD Civil 3D“ objektai – trasos:

 • Trasos;
 • „AutoCAD Civil 3D“ priemonės horizontalios inžinerinių tinklų ašinės linijos sudarymui;
 • Horizontalios ašinės linijos geometrijos projektavimas;
 • Piketažas;
 • Papildomų elementų – kelkraščių, griovių ir kt. kūrimas.

„AutoCAD Civil 3D“ objektas – išilginis profilis:

 • Profiliai;
 • Veiksmų eiga braižant išilginį esamo paviršiaus profilį inžinerinio tinklo ašyje;
 • Vertikalios ašies geometrijos projektavimas profilyje;
 • Vertikalių kreivių informacija;
 • Profilio redagavimas;
 • Profilio lentelės stiliaus keitimas, sukuriant naujus, papildomus duomenis.

Duomenų importas /eksportas. Projekto valdymas:

 • Importas iš „LandXML“ failų;
 • Duomenų kilnojimas į kitas programas ar versijas;
 • Brėžinių ir atskirų objektų pridėjimas prie anksčiau sukurto projekto.

„AutoCAD Civil 3D“ objektas – profiliavimas:

 • Profiliavimo kriterijai;
 • Grupavimas;
 • Paviršiaus nustatymas;
 • Paviršiaus ribos;
 • Vidiniai ir išoriniai paviršiai;
 • Profiliavimo grupės;
 • Profiliavimas;
 • Redagavimas.

„AutoCAD Civil 3D“ objektai – inžineriniai tinklai:

 • Inžinerinių tinklų katalogas;
 • Inžinerinių tinklų projektavimas plane įvairiais metodais;
 • Išilginio profilio projektavimas ir redagavimas.

Inžinerinių tinklo dalių sąrašas, projektavimo taisyklės, stiliai:

 • Sukurtų standartinių dalių peržiūra, sąrašo papildymas naujomis dalimis – šuliniais, vamzdžiais ir kitomis struktūromis;
 • Projektavimo taisyklių peržiūra, veikimo principų įsisavinimas;
 • Vamzdžių, šulinių, struktūrų stiliai plane, profiliuose, trimatėje erdvėje.

Automatizuotas inžinerinių tinklų ašinės linijos braižymas:

 • Ašinės linijos braižymo nustatymai;
 • Stiliai.

Automatizuotas paviršių sudarymas iš topografinės medžiagos:

 • Automatizuotas paviršių sudarymas iš piketų, blokų, taškų, tekstų;
 • Automatinis aplinkinės ribos išbraižymas;
 • Paviršių nustatymai.

Inžinerinio tinklo ašinės linijos konvertavimas į inžinerinį tinklą:

 • Inžinerinio tinklo dalių sąrašo nustatymai;
 • Projektuojamo tinklo dalių pasirinkimas;
 • Projektavimo taisyklių peržiūra.

Automatinis išilginio profilio sukūrimas:

 • Išilgini profilio vaizdo su reikalingais duomenimis gavimas;
 • Profilio vaizdo peržiūra;
 • Duomenų juostų keitimas;
 • Nustatymai.

Kertančių komunikacijų generavimas iš topografinių duomenų:

 • Trys kertančių komunikacijų generavimo būdai;
 • Kertančių komunikacijų atvaizdavimas profilyje;
 • Kertančių komunikacijų nustatymai.

Inžinerinių tinklų ataskaitos:

 • Inžinerinių tinklo dalių kiekių, medžiagų, posūkio koordinačių, žemės darbų ataskaitos;
 • Ataskaitų peržiūra, modifikavimas, kūrimas.

Šių kursų naudos:

 • Išmoksite kurti inžinerinių tinklų BIM projektus;
 • išmoksite „AutoCAD Civil 3D“ aplinką pritaikyti savo poreikiams;
 • Kursite projektą programos „AutoCAD Civil 3D“ priemonėmis nuo pradžios iki pabaigos;
 • Gebėsite projektuoti nuotekų, drenažo, vandentiekio, melioracijos, dujotiekio ar kitus tinklus;
 • Išmoksite atlikti pakeitimus jau nubraižytam tinklui;
 • Naudoti esamas inžinerinių tinklų dalis (šulinius, vamzdžių ir kitas struktūras);
 • Redaguoti inžinerinių tinklų dalis ir katalogus pagal savo poreikius;
 • Gebėsite dirbti su inžinerinių tinklų stiliais, kas leis paruošti brėžinius pagal bet kokius reikalavimus;
 • Mokėsite naudoti projektavimo taisykles ir kurti profilius;
 • Gebėsite gauti reikalingas kiekių, koordinačių ir kitas ataskaitas;
 • Mokėsite tikrinti projektą ir taisyti klaidas „AutoCAD Civil 3D“ priemonėmis;
 • Baigusiems mokymus įteiksime tarptautinį „Autodesk Inc.“ mokymų sertifikatą, pripažintą visame pasaulyje;
 • Pusę metų suteiksime techninį palaikymą – 4 ak. val. nemokamų konsultacijų iškilusiems klausimams iš mokymų programos spręsti. Galėsite skambinti arba atvykti ir mes išspręsime Jūsų problemą, o jeigu būsite užimtas – prisijungsime nuotoliniu būdu prie Jūsų kompiuterio.
Leonas Jasevičius
Autodesk sprendimai specializuotoms rinkoms, BIM konsultacijos

Išsilavinimas:

Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, Kompiuterinės sistemos bakalauras (tema: „3D vaizdų generavimas iš magnetinio rezonanso tomogramų“).

Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, Kompiuterių inžinerijos magistras (tema: „Integrinių grandynų rastrinių vaizdų vektorizavimo sistema“).

Kvalifikacija:

 • Autodesk autorizuotas instruktorius;
 • Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highway Solution;
 • AutoCAD Civil 3D Certified Professional;
 • Plant Reseller 2012 Update training (Technical) – 2011 m.;
 • Vault Collaboration for AEC Pre-Work;
 • Autodesk AEC Infrastructure Channel Certified Pre-Sales Representative.

Mokymai, kursai:

 • Efektyvios prezentacijos įgūdžių tobulinimas (2006 m., ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas);
 • Train-the-trainer with presentation skills (2007 m., dėst. Hans Hirschi);
 • Komandinis darbas (2011 m., lekt. Saulius Vasiliasukas);
 • Efektyvus klientų aptarnavimas (2011 m., lekt. Audrius Gruodis);
 • Menas daryti įtaką (2013 m., lekt. Owen Fitzpatrick);
 • BIM implementation in construction companies (best practices from leading companies in the World) (2014 m., Las Vegasas. JAV, Autodesk University);
 • Transition to BIM (metodikos perėjimas prie BIM procesų) (2015 m.);
 • „Komandinis efektyvumas” (2018 m., lekt. andragogė-praktikė, konsultantė Liana Mogišaitė).

Darbo patirtis:

 • Didesnė nei dešimties metų patirtis dirbant su „Autodesk“ produktais. Specializacija infrastruktūros srityje;
 • Bendravimo su klientais patirtis, konsultuojant bei apmokant naudotis „Autodesk AutoCAD Civil 3D“, „Autodesk Vault“, „Autodesk Navisworks“ ir kt. programine įranga;
 • Darbas su kelių, geležinkelių, inžinerinių tinklų projektavimo, statybos bei administruojančiomis įmonėmis Baltijos šalyse;
 • BIM (angl. Building Information Modeling) sprendimų įgyvendinimas įmonėse, projektų valdymas, 3D skenuotų duomenų apdorojimo metodikos kūrimas, specializuotos konsultacijos;
 • Matavimo instrumentų, programinės įrangos, mašinų valdymo, gamybos sprendimai;
 • Duomenų valdymo sistemų analizė, diegimas.
Intensyvus, įdomus kursas. Vertinu mokymus ir instruktorių labai gerai. Lina Lavinskaitė - Dujotiekio projektuotoja

Registracija mokymams