ES projektai

InfoEra2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

„Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra skirti inovatyvaus ir kompleksinio sprendimo statinių informacinių modelių kūrimui (UNDETpro)“

UAB „InfoEra“ kartu su partneriu UAB „Terra Modus“ šiuo metu įgyvendina ES finansuojamą projektą „Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra skirti inovatyvaus ir kompleksinio sprendimo statinių informacinių modelių kūrimui (UNDETpro)“ Nr.J05-LVPA-K-01-0096 (toliau – projektas).

UAB „InfoEra“ įkurta 1998 metais, įmonė kuria informacinių technologijų (IT) sprendimus ir paslaugas specializuotoms rinkoms ir lyderiauja įgyvendinant kompleksinius sprendimus matininkams, geodezininkams bei diegiant GPS/GNSS sistemas. UAB „Terra modus“ turi sukaupusi didelę patirtį architektūrinių/fotogrametrinių apmatavimų, teritorijų aerokartografavimo ir 3D lazerinio skenavimo srityse, taip pat specializuojasi 3D skenavimo ir fotogrametrinių matavimų duomenų konvertavimo į vektorinius brėžinius arba rastrinius vaizdus, tūrių bei plotų skaičiavime.

Projekto įgyvendinimo metu numatytos mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros veiklos, kurias vykdant bus atliekamos duomenų, duomenų struktūrų, vartotojų, IT platformų, duomenų apdorojimo programų analizės, kuriami produktų ir paslaugos prototipai (BETA versijos) bei funkciniai ir kvalifikaciniai bandymai bei kitos veiklos, leisiančios išspręsti mokslinius neapibrėžtumus. Veiklų įgyvendinimo metu planuojama sukurti 3 produktus ir vieną paslaugą, kuriems nėra analogų pasaulyje, ir po vieną produktą inovatyvų rinkos bei įmonės lygmeniu:

  1. UndetIndexer – pradinių duomenų kokybės kontrolės programinė įranga su Viewer funkcija;
  2. UndetManager – duomenų išskaidymo ir rezultato apjungimo programinė įranga su Standalone funkcija;
  3. UndetQC – rezultatų kontrolės programinė įranga su Viewer funkcija;
  4. CAD2BIM – konvertavimo programinė įranga;
  5. UndetDrone – dronų maršruto planavimo ir stabilizavimo programinė įranga;
  6. Undet One click – skenavimo duomenų apdorojimo paslauga.

Projekto metu sukurti produktai ir paslaugos išspręs objektų matavimo iš visų pusių (stogas/fasadas) naudojant vieną įrenginį, duomenų tikslumo, klaidų eliminavimo bei duomenų apdorojimo greičio problemas.

Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.

Bendra projekto vertė siekia 1 084 685,85 eurų, iš kurių 766 560,15 eurų sudaro ES subsidija, o 318 125,70 eurų – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2017 m. balandžio mėn. 3 d. ir bus užbaigtos 2019 m. balandžio mėn. 3 d.

„Dirbtinio intelekto panaudojimas ruošiant BIM, architektūrinių apmatavimų dokumentaciją bei TOPO planus iš 3D skenavimo ir fotogrametrinių duomenų“

Projekto tikslas – paspartinti esamos situacijos architektūrinių brėžinių ir topografinių planų paruošimo procesą pasitelkiant dirbtinį intelektą. Projektas tiesiogiai prisideda prie sumaniosios specializacijos krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioriteto „Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė statyba“ veiksmų plano įgyvendinimo. Projekto įgyvendinimo metu sukurtų produktų dėka bus galima paspartinti esamos situacijos architektūrinių brėžinių paruošimo procesą pasitelkiant dirbtinį intelektą.

Projekto įgyvendinimo metu sukurtų produktų dėka bus galima paspartinti esamos situacijos architektūrinių brėžinių paruošimo procesą pasitelkiant dirbtinį intelektą.

Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K-04 priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.

Bendra projekto vertė siekia 1 602 219,76 Eurų, iš kurių 1 192 473,51 Eurų sudaro ES subsidija, o 409 746,25 Eurų – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2019 m. kovo mėn. 22 d. ir bus užbaigtos 2021 m. kovo mėn. 21 d.