Revit

Autodesk® Revit® – tai kompleksinis programinės įrangos sprendimas, apimantis visas pastato projektavimo – modeliavimo sritis nuo architektūros, konstrukcijų iki pastato vidaus inžinerinių tinklų.

Kodėl verta rinktis Revit®?

 • Galimybė dirbti visų disciplinų specialistams viename modelyje realiu laiku ir matyti vienas kito progresą bei greičiau komunikuoti priimant projektinius sprendimus.
 • Sudaryta galimybė dirbti su IFC failais, susieti ir eksportuoti savo modelį į IFC formatą, o tai leidžia bendradarbiauti skirtingų projektavimo – modeliavimo platformų vartotojams.
 • Projektavimas – modeliavimas atliekamas parametrizuotų, informacinių, erdvinių elementų  pagalba. Tai tarsi virtualus konstruktorius, pagal realių gaminių virtualias kopijas kuriantis erdvinius pastato ir visų jo elementų modelius.
 • Kiekvienam modelio elementui gali būti priskirta reikiama informacija bei išorinės nuorodos į gamintojo pateiktus duomenis apie produktą.
 • Pastato informacinis modeliavimas padeda iki minimumo sumažinti klaidų ir susikirtimų atsiradimą.
 • Visa grafinė projekto dokumentacija yra laikoma viename faile, o tai ženkliai palengvina projekto laidų išsaugojimą.
 • Supaprastinamas bendravimas su užsakovais, kadangi projektinius sprendinius ar problemines vietas vizualiai galima pademonstruoti erdviniame modelyje.
 • Naudojant šią programinę įrangą realiai montuojamų ar sumontuotų elementų techninę dokumentaciją ir aprašymus galima prisegti prie modelyje esančių virtualių šių elementų kopijų.
 • Projektiniai skaičiavimai gali būti atliekami tiek pasitelkiant šios platformos galimybes, tiek naudojant papildomą programinę įrangą – priedus (įskiepus) skirtus Autodesk® Revit®.

Revit 2017® ir Autodesk® Insight 360® integracija

Pristatoma integracija su Autodesk® Insight 360® – lankstesni energetinio efektyvumo skaičiavimai.

Revit 2017® naujienos – ŠVOK, VN – patobulintas modeliavimas

Pristatomos naujienos gamybai: patobulinti fasoninių dalių įterpimo bei pasukimo reikiamu kampu įrankiai.

Revit 2017® naujienos – ŠVOK, VN – patobulinti sujungimo variantai

Pristatomos naujienos gamybai: patobulintas sujungimo variantų pasirinkimas tarp netolygių elementų ir kita.

Revit 2017® naujienos – ŠVOK, VN – patobulintas laikiklių modeliavimas

Pristatomos naujienos gamybai: patobulintas laikiklių modeliavimas, atsiradusi galimybė laikiklius tvirtinti vienas prie kito (vienas po kitu) bei išdėstyti tuščioje erdvėje.

Revit 2017® naujienos – ŠVOK, VN – gamybinių elementų žiniaraščiai

Pristatomos naujienos gamybai: nauja galimybė sudarinėti gamybinių elementų žiniaraščius.

Revit 2017® naujienos – ŠVOK, VN – projektinių sprendimų konvertavimas į gamybai paruoštus elementus

Pristatomos naujienos gamybai: projektinių sprendimų konvertavimas į gamybai paruoštus elementus,

Revit 2017® naujienos – kontūro linijos

Pristatoma šeimynų ir kitų elementų (pvz. perdangų, lubų ir pan.) kontūro linijų sąlyčio sąryšio užrakinimo funkcija.

Revit 2017® naujienos – žiniaraščiai

Pristatoma galimybė sudaryti ir išsaugoti žiniaraščio atvaizdavimo šabloną.

Revit 2017® naujienos – teksto redaktorius

Pristatoma teksto redaktoriaus funkcija.

Revit 2017® naujienos – darbo Našumas

Pristatomos funkcijos darbo našumui didinti.

Revit 2017® naujienos – globalūs parametrai

Pristatoma galimybė sukurti ir elementams priskirti globalius parametrus.

Revit 2017® naujienos – gylio efektas

Pristatomas pjūvių, fasadų atvaizdavimas – gylio efektas.

Revit 2017® naujienos – formulės išnašoje

Pristatoma galimybė išnašoje naudoti formules.

Revit 2017® integracija su Dynamo®

Pristatoma Revit 2017® ir Dynamo® programinės įrangos integracija.

Revit 2017® naujienos – Architektūra – turėklai, aptvėrimai

Pristatoma patobulinta turėklų išdėstymo, įvertinant pagrindo paviršiaus formą ir netolygumą, funkcija.

Revit 2017® naujienos – Architektūra – „FormIt 360“ konverteris

Pristatoma galimybė įsikelti į Revit 2017® objektus iš FormIT® ir SKP failų.

Revit 2017® naujienos – Architektūra – renderingo variklis

Pristatoma patobulintas Raytracer atvaizdavimo (Render) variklio funkcija.

Revit 2017® naujienos – Konstrukcijos – sujungimo taškų priskyrimas

Pristatoma bendrinių konstrukcijų struktūrinių sujungimų priskyrimo funkcija.

Revit 2017® naujienos – Konstrukcijos – detalieji sujungimai

Pristatomas detalizuotų konstrukcijų struktūrinių sujungimų priskyrimas.

Revit 2017® naujienos – Konstrukcijos – vertikalių kolonų perskyrimas

Pristatoma galimybė skaidyti vertikalias kolonas ir perskyrimo vietoje dėti sujungimus.

Revit 2017® naujienos – Konstrukcijos – netolygios formos elementų armavimas

Pristatomas netolygios formos elementų armavimo funkcija.

Revit 2017® naujienos – Konstrukcijos – armavimo sujungimai

Pristatomi modifikuojami armatūros sujungimai.

Revit 2017® naujienos – Konstrukcijos – nauji regioniniai konstrukcinių metalinių profilių katalogai

Pristatomi nauji regioniniai konstrukcinių metalinių profilių katalogai.

Revit 2017® naujienos – Konstrukcijos – konstrukcijų detalizavimas

Pristatoma galimybė pririšti, pritraukti kolonas prie pagrindo.

Revit 2017® naujienos – Konstrukcijos – patogesnis armavimo detalizavimas

Pristatomas patogesnis armavimo detalizavimas

Revit 2017® naujienos – Konstrukcijos – lenktų armavimo mazgų braižymas

Pristatomas lenktų armavimo mazgų braižymas.


Autodesk® Maintenance Subscription  –  metinė atnaujinimų prenumerata

Autodesk® Desktop Subscription – nuoma Jūsų pasirinktam laikotarpiui
 • Naujausios versijos, PĮ atnaujinimai.
 • Naujausios versijos, PĮ atnaujinimai.
 • Techninis palaikymas.
 • Techninis palaikymas.
 • Autodesk 360® technologijos  –  tai neribotų virtualių išteklių serverinė sistema, kurios dėka galite dirbti bet kada ir bet kurioje vietoje
 • Autodesk 360® technologijos  –  tai neribotų virtualių išteklių serverinė sistema, kurios dėka galite dirbti bet kada ir bet kurioje vietoje.
 • Lankstesnis licencijavimas – senesnių versijų naudojimas, namų versija, galimybė dirbti užsienyje.
 • Lankstesnis licencijavimas – senesnių versijų naudojimas, namų versija, galimybė dirbti užsienyje.
 • Užtikrina lengvesnį biudžeto planavimą.
 • Valdykite licencijų kiekį pagal poreikį.
 • Autodesk® remote – technologija, kai internetu galima prisijungti prie savo kompiuterio ir naudotis „Autodesk“ programine įranga.
 • Mažiausia kaina pradėti naudoti Autodesk® produktus. Lankstus biudžeto planavimas.

Visas projektavimas –  informacinis modeliavimas atliekamas viename faile

Visi aukštų planai, pjūviai, 3D modeliai, schemos, medžiagų žiniaraščiai, grafinės dokumentacijos sąrašai –  lentelės ir kiti į projektinį modelį sukelti informacijos sąrašai. Viskas yra vienoje vietoje ir logiškai susieta. Taigi, atlikus pakeitimą viename vaizde, jis atvaizduojamas ir įvertinamas ir kituose (planuose, pjūviuose, 3D modeliuose) bei dokumentacijoje (medžiagų kiekių žiniaraščiuose ir kitur).

BIM reikalavimų įgyvendinimas

Naudojant šią programinę įrangą yra sudarytos visos galimybės įgyvendinti BIM proceso reikalavimus, keliamus informaciniam modeliui ir jo elementams.

Visų disciplinų specialistų darbas viename faile nepriklausomai nuo geografines specialisto darbo vietos buveinės.

Visų pastato dalių projektavimas – informacinis modeliavimas gali būti vykdomas viename centriniame faile. Didžiausias šios galimybės privalumas – visi projekto dalyviai realiu metu mato kolegų progresą bei atliktus pakeitimus.

„Revit Server“

„Revit Server“ projekto grupės nariams suteikia galimybę dirbti prisijungus prie šio serverio per interneto prieigą. „Revit“ modeliai yra susieti ir saugomi centriniame serveryje, o projekto dalyviai šia prieiga gali naudotis prisijungdami iš vietinių serverių. Rezervinio saugojimo funkcija padeda apsaugoti darbo rezultatus dingus ryšiui su centrinių serverių.

„A360 Collaboration for Revit“

Projekto grupei yra galimybė suteikti centralizuotą prieigą prie pastato informacinio modelio projektinių duomenų debesyje (angl. Cloud). Tai galima atlikti užsisakius prenumeratą „Cloud Service Subscription A360 Collaboration for Revit“. Tuo tarpu komunikacijai tarp grupės narių siūloma naudotis „Autodesk Communicator“ teikiamais privalumais.

Galimybė įkelti kitų platformų failus – planus arba modelius

Į „Revit“ modelį galima įsikelti arba susieti su „Revit“ formatu RVT ir tokiais pagrindiniais populiariausiais formatais kaip DWG, DXF, DGN, 3D skenavimo (taškų debesys) modeliu RCP, RCS ir svarbiausia IFC (angl. Industry Foundation Classes).

Galimybė eksportuoti „Revit“ modelį arba jo grafines dalis į kitus formatus

„Revit“ modelį arba jo planus, pjūvius, 3D modelius, schemas galima eksportuoti į tokius formatus, kaip DWG, DXF, DGN, ACIS (SAT), ADSK, FBX, NWC, gbXML ir svarbiausia IFC.

Greitas pastato architektūros ar konstrukcijų elementų nubraižymas

Pavyzdžiui, pastato vidaus inžinerinių sistemų inžinieriai gavę architektūrinius ir konstrukcinius modelius IFC arba 3D DWG formatais arba tik 2D DWG planus, gali savarankiškai ir lengvai atlikti reikiamų konstrukcinių, architektūrinių dalių modeliavimą, juose atvaizduoti jiems reikiamas skyles ir jas pateikti konstrukcijų inžinieriams, architektams.

Spalvinių schemų sudarymas

Spalvines schemas galima sudaryti:

 • patalpoms pagal jų paskirtį ar kitus ypatumus;
 • inžinerinėms sistemoms pagal elementų išmatavimus, terpių temperatūrą, judejimo greitį ar kt.;
 • inžinerinėms sistemoms pagal jų paskirtį arba pavadinimą;
 • Ir kita.

Patalpų grupavimas į zonas

Pastato patalpų sugrupavimą galima atlikti pagal:

 • patalpų paskirtį;
 • patalpų švarumo klasę;
 • patalpų mikro klimato rodiklius.
 • aptarnaujančias inžinerines sistemas;
 • ir kita.

Inžinerinių sistemų dispečeris

Ši programinė įranga leidžia stebėti sukurtų inžinerinių sistemų kiekius, jų vientisumą (sujungimus, prijungtus galinius taškus), vartotojų skaičių bei suvartojimo kiekius, kompleksinę sistemos struktūrą ir sudėtį.

Vamzdynų braižymas su nuolydžiu arba nuolydžio priskyrimas nubraižius vamzdynus

Atliekant vamzdynų braižymo darbus, tuo pat metu galima priskirti jiems reikiamą nuolydį. Tai padaryti galima ir jau nubraižius vamzdynus.

Automatinis susikirtimų aptikimas

Vienas iš „Revit“ privalumų – gebėjimas automatiškai aptikti susikirtimus tarp skirtingų pastato sistemų, elementų ar konstrukcijų.

Medžiagų kiekių bei kitos modelyje esančios informacijos automatinis generavimas

Remiantis turima informacija, galima suformuoti medžiagų kiekių ar kitus reikalingus žiniaraščius, specifikacines lenteles bei įrašyti nesudėtingas formules skaičiavimams atlikti.

Automatinis informacinių išnašų priskyrimas elementams

Ši programinė įranga suteikia galimybę ne tik lengvai ir patogiai, bet ir greitai kiekvienam „Revit“ modelio elementui priskirti informacines išnašas. Jose gali būti atvaizduojama ir įrašoma elemento informacija.

Parametrizuoti elementai, komponentai ir jų pasirinkimas

Visas projektinių sprendinių modeliavimas yra įgyvendinamas yra vykdomas parametrizuotų informacinių erdvinių elementų pagalba. Šiuos elementus bei komponentus galima rinktis iš plataus spektro nemokamų bei mokamų bibliotekų, kurias galima rasti internetinėje erdvėje.

Galimybė sukurti nuosavus parametrizuotus elementus, komponentus

Vartotojui taip pat yra suteikta galimybė ir pačiam kurti nuosavus parametrizuotus informacinius erdviniu elementus, juose įrašyti formules ne tik geometrijai apskaičiuoti bei pritaikyti, bet ir inžineriniams skaičiavimams atlikti. Taip pat į elementus galima sukelti reikalinga tekstinę informaciją, priskirti išorines nuorodas į dokumentus, priskirti paveiksliuką.

Parametrizuotų elementų ir komponentų blokų kūrimas

„Revit“ naudotojai gali kurti ne tik elementus ir komponentus, bet ir jų blokus ir juos naudoti visuose projektuose. Pavyzdžiui, sukomplektuotas surenkamų konstrukcijų sujungimo mazgas (veržlės, poveržlės, plokštės bei kiti tvirtinimo elementai).

Suderinamumas su kitomis platformomis ir programinėmis įrangomis

„Revit“ yra suderinama su daugeliu programinės įrangos gamintojo „Autodesk“ programomis bei platformomis. Taip pat ši platforma yra sertifikuota IFC formato failų generavimo programine įranga, tai leidžia importuoti ir eksportuoti modelius IFC formatu – tokiu būdu bendradarbiauti su kitų gamintojų platformų vartotojais.

„Macro“ komandų palaikymas

Programinės įrangos naudotojams yra sudarytos visos galimybės naudoti funkcines „macro“ komandas.

Galimybė sukurti nestandartines funkcijas pagal savo poreikį

Su šia programine įranga galite sukurti nestandartines funkcijas ir papildymus. Tai atlikti galite naudojantis nemokamu priedu „Dynamo“ arba platesnes galimybes suteikiančia modulinio vizualiojo programavimo platforma  „Autodesk Dynamo Studio“ (mokama).

Didelis priedų skaičius ir galimybė užsakyti priedus pagal savo poreikius

Siekiant išnaudoti visas „Revit“ galimybes, galite pasitelkti ir platų nemokamų ir mokamų priedų spektrą bei užsisakyti programavimo paslaugas specializuotiems priedams sukurti.

 

 

Visas projektavimas –  informacinis modeliavimas atliekamas viename faile

Visi aukštų planai, pjūviai, 3D modeliai, schemos, medžiagų žiniaraščiai, grafinės dokumentacijos sąrašai –  lentelės ir kiti į projektinį modelį sukelti informacijos sąrašai. Viskas yra vienoje vietoje ir logiškai susieta. Taigi, atlikus pakeitimą viename vaizde, jis atvaizduojamas ir įvertinamas ir kituose (planuose, pjūviuose, 3D modeliuose) bei dokumentacijoje (medžiagų kiekių žiniaraščiuose ir kitur).

BIM reikalavimų įgyvendinimas

Naudojant šią programinę įrangą yra sudarytos visos galimybės įgyvendinti BIM proceso reikalavimus, keliamus informaciniam modeliui ir jo elementams.

Visų disciplinų specialistų darbas viename faile nepriklausomai nuo geografines specialisto darbo vietos buveinės.

Visų pastato dalių projektavimas – informacinis modeliavimas gali būti vykdomas viename centriniame faile. Didžiausias šios galimybės privalumas – visi projekto dalyviai realiu metu mato kolegų progresą bei atliktus pakeitimus.

„Revit Server“

„Revit Server“ projekto grupės nariams suteikia galimybę dirbti prisijungus prie šio serverio per interneto prieigą. „Revit“ modeliai yra susieti ir saugomi centriniame serveryje, o projekto dalyviai šia prieiga gali naudotis prisijungdami iš vietinių serverių. Rezervinio saugojimo funkcija padeda apsaugoti darbo rezultatus dingus ryšiui su centrinių serverių.

„A360 Collaboration for Revit“

Projekto grupei yra galimybė suteikti centralizuotą prieigą prie pastato informacinio modelio projektinių duomenų debesyje (angl. Cloud). Tai galima atlikti užsisakius prenumeratą „Cloud Service Subscription A360 Collaboration for Revit“. Tuo tarpu komunikacijai tarp grupės narių siūloma naudotis „Autodesk Communicator“ teikiamais privalumais.

Galimybė įkelti kitų platformų failus – planus arba modelius

Į „Revit“ modelį galima įsikelti arba susieti su „Revit“ formatu RVT ir tokiais pagrindiniais populiariausiais formatais kaip DWG, DXF, DGN, 3D skenavimo (taškų debesys) modeliu RCP, RCS ir svarbiausia IFC (angl. Industry Foundation Classes).

Galimybė eksportuoti „Revit“ modelį arba jo grafines dalis į kitus formatus

„Revit“ modelį arba jo planus, pjūvius, 3D modelius, schemas galima eksportuoti į tokius formatus, kaip DWG, DXF, DGN, ACIS (SAT), ADSK, FBX, NWC, gbXML ir svarbiausia IFC.

Greitas statinių architektūros elementų nubraižymas

Su „Revit“ programine įranga galima patogiai ir greitai modeliuoti ir tam naudoti jau paruoštus elementus, pasirinkti reikiamą storį, sluoksnius, medžiagas.

Spalvinių schemų sudarymas

Yra sudarytos visos galimybės sudaryti spalvines schemas pagal nusistatytus kriterijus.

Automatinis susikirtimų aptikimas

Vienas iš „Revit“ privalumų – gebėjimas automatiškai aptikti susikirtimus tarp skirtingų pastato sistemų, elementų ar konstrukcijų.

Medžiagų kiekių bei kitos modelyje esančios informacijos automatinis generavimas

Remiantis turima informacija, galima suformuoti medžiagų kiekių ar kitus reikalingus žiniaraščius, specifikacines lenteles bei įrašyti nesudėtingas formules skaičiavimams atlikti.

Automatinis informacinių išnašų priskyrimas elementams

Ši programinė įranga suteikia galimybę ne tik lengvai ir patogiai, bet ir greitai kiekvienam „Revit“ modelio elementui priskirti informacines išnašas. Jose gali būti atvaizduojama ir įrašoma elemento informacija.

Parametrizuoti elementai, komponentai ir jų pasirinkimas

Visas projektinių sprendinių modeliavimas yra įgyvendinamas yra vykdomas parametrizuotų informacinių erdvinių elementų pagalba. Šiuos elementus bei komponentus galima rinktis iš plataus spektro nemokamų bei mokamų bibliotekų, kurias galima rasti internetinėje erdvėje.

 

Galimybė sukurti nuosavus parametrizuotus elementus, komponentus

Vartotojui taip pat yra suteikta galimybė ir pačiam kurti nuosavus parametrizuotus informacinius erdviniu elementus, juose įrašyti formules ne tik geometrijai apskaičiuoti bei pritaikyti, bet ir inžineriniams skaičiavimams atlikti. Taip pat į elementus galima sukelti reikalinga tekstinę informaciją, priskirti išorines nuorodas į dokumentus, priskirti paveiksliuką.

Parametrizuotų elementų ir komponentų blokų kūrimas

„Revit“ naudotojai gali kurti ne tik elementus ir komponentus, bet ir jų blokus ir juos naudoti visuose projektuose.

Suderinamumas su kitomis platformomis ir programinėmis įrangomis

„Revit“ yra suderinama su daugeliu programinės įrangos gamintojo „Autodesk“ programomis bei platformomis. Taip pat ši platforma yra sertifikuota IFC formato failų generavimo programine įranga, tai leidžia importuoti ir eksportuoti modelius IFC formatu – tokiu būdu bendradarbiauti su kitų gamintojų platformų vartotojais.

„Macro“ komandų palaikymas

Programinės įrangos naudotojams yra sudarytos visos galimybės naudoti funkcines „macro“ komandas.

Galimybė sukurti nestandartines funkcijas pagal savo poreikį

Su šia programine įranga galite sukurti nestandartines funkcijas ir papildymus. Tai atlikti galite naudojantis nemokamu priedu „Dynamo“ arba platesnes galimybes suteikiančia modulinio vizualiojo programavimo platforma  „Autodesk Dynamo Studio“ (mokama).

Didelis priedų skaičius ir galimybė užsakyti priedus pagal savo poreikius

Siekiant išnaudoti visas „Revit“ galimybes, galite pasitelkti ir platų nemokamų ir mokamų priedų spektrą bei užsisakyti programavimo paslaugas specializuotiems priedams sukurti.

 

Visas projektavimas –  informacinis modeliavimas atliekamas viename faile

Visi aukštų planai, pjūviai, 3D modeliai, schemos, medžiagų žiniaraščiai, grafinės dokumentacijos sąrašai –  lentelės ir kiti į projektinį modelį sukelti informacijos sąrašai. Viskas yra vienoje vietoje ir logiškai susieta. Taigi, atlikus pakeitimą viename vaizde, jis atvaizduojamas ir įvertinamas ir kituose (planuose, pjūviuose, 3D modeliuose) bei dokumentacijoje (medžiagų kiekių žiniaraščiuose ir kitur).

BIM reikalavimų įgyvendinimas

Naudojant šią programinę įrangą yra sudarytos visos galimybės įgyvendinti BIM proceso reikalavimus, keliamus informaciniam modeliui ir jo elementams.

Visų disciplinų specialistų darbas viename faile nepriklausomai nuo geografines specialisto darbo vietos buveinės.

Visų pastato dalių projektavimas – informacinis modeliavimas gali būti vykdomas viename centriniame faile. Didžiausias šios galimybės privalumas – visi projekto dalyviai realiu metu mato kolegų progresą bei atliktus pakeitimus.

„Revit Server“

„Revit Server“ projekto grupės nariams suteikia galimybę dirbti prisijungus prie šio serverio per interneto prieigą. „Revit“ modeliai yra susieti ir saugomi centriniame serveryje, o projekto dalyviai šia prieiga gali naudotis prisijungdami iš vietinių serverių. Rezervinio saugojimo funkcija padeda apsaugoti darbo rezultatus dingus ryšiui su centrinių serverių.

„A360 Collaboration for Revit“

Projekto grupei yra galimybė suteikti centralizuotą prieigą prie pastato informacinio modelio projektinių duomenų debesyje (angl. Cloud). Tai galima atlikti užsisakius prenumeratą „Cloud Service Subscription A360 Collaboration for Revit“. Tuo tarpu komunikacijai tarp grupės narių siūloma naudotis „Autodesk Communicator“ teikiamais privalumais.

Galimybė įkelti kitų platformų failus – planus arba modelius

Į „Revit“ modelį galima įsikelti arba susieti su „Revit“ formatu RVT ir tokiais pagrindiniais populiariausiais formatais kaip DWG, DXF, DGN, 3D skenavimo (taškų debesys) modeliu RCP, RCS ir svarbiausia IFC (angl. Industry Foundation Classes).

Galimybė eksportuoti „Revit“ modelį arba jo grafines dalis į kitus formatus

„Revit“ modelį arba jo planus, pjūvius, 3D modelius, schemas galima eksportuoti į tokius formatus, kaip DWG, DXF, DGN, ACIS (SAT), ADSK, FBX, NWC, gbXML ir svarbiausia IFC.

Greitas statinių architektūros elementų nubraižymas

Su „Revit“ programine įranga galima patogiai ir greitai modeliuoti ir tam naudoti jau paruoštus elementus, pasirinkti reikiamą storį, sluoksnius, medžiagas.

Spalvinių schemų sudarymas

Yra sudarytos visos galimybės sudaryti spalvines schemas pagal nusistatytus kriterijus.

Automatinis susikirtimų aptikimas

Vienas iš „Revit“ privalumų – gebėjimas automatiškai aptikti susikirtimus tarp skirtingų pastato sistemų, elementų ar konstrukcijų.

Medžiagų kiekių bei kitos modelyje esančios informacijos automatinis generavimas

Remiantis turima informacija, galima suformuoti medžiagų kiekių ar kitus reikalingus žiniaraščius, specifikacines lenteles bei įrašyti nesudėtingas formules skaičiavimams atlikti.

Automatinis informacinių išnašų priskyrimas elementams

Ši programinė įranga suteikia galimybę ne tik lengvai ir patogiai, bet ir greitai kiekvienam „Revit“ modelio elementui priskirti informacines išnašas. Jose gali būti atvaizduojama ir įrašoma elemento informacija.

Parametrizuoti elementai, komponentai ir jų pasirinkimas

Visas projektinių sprendinių modeliavimas yra įgyvendinamas yra vykdomas parametrizuotų informacinių erdvinių elementų pagalba. Šiuos elementus bei komponentus galima rinktis iš plataus spektro nemokamų bei mokamų bibliotekų, kurias galima rasti internetinėje erdvėje.

Galimybė sukurti nuosavus parametrizuotus elementus, komponentus

Vartotojui taip pat yra suteikta galimybė ir pačiam kurti nuosavus parametrizuotus informacinius erdviniu elementus, juose įrašyti formules ne tik geometrijai apskaičiuoti bei pritaikyti, bet ir inžineriniams skaičiavimams atlikti. Taip pat į elementus galima sukelti reikalinga tekstinę informaciją, priskirti išorines nuorodas į dokumentus, priskirti paveiksliuką.

Parametrizuotų elementų ir komponentų blokų kūrimas

„Revit“ naudotojai gali kurti ne tik elementus ir komponentus, bet ir jų blokus ir juos naudoti visuose projektuose.

Suderinamumas su kitomis platformomis ir programinėmis įrangomis

„Revit“ yra suderinama su daugeliu programinės įrangos gamintojo „Autodesk“ programomis bei platformomis. Taip pat ši platforma yra sertifikuota IFC formato failų generavimo programine įranga, tai leidžia importuoti ir eksportuoti modelius IFC formatu – tokiu būdu bendradarbiauti su kitų gamintojų platformų vartotojais.

„Macro“ komandų palaikymas

Programinės įrangos naudotojams yra sudarytos visos galimybės naudoti funkcines „macro“ komandas.

Galimybė sukurti nestandartines funkcijas pagal savo poreikį

Su šia programine įranga galite sukurti nestandartines funkcijas ir papildymus. Tai atlikti galite naudojantis nemokamu priedu „Dynamo“ arba platesnes galimybes suteikiančia modulinio vizualiojo programavimo platforma  „Autodesk Dynamo Studio“ (mokama).

Didelis priedų skaičius ir galimybė užsakyti priedus pagal savo poreikius

Siekiant išnaudoti visas „Revit“ galimybes, galite pasitelkti ir platų nemokamų ir mokamų priedų spektrą bei užsisakyti programavimo paslaugas specializuotiems priedams sukurti.