AutoCAD Civil3D mokymo kursai – Lauko inžinerių tinklų projektavimas

AutoCAD Civil 3D AutoCAD Civil 3D mokymai

„AutoCAD Civil 3D – lauko inžinerinių tinklų projektavimas“ mokymo kursai suteiks galimybę projektuoti inžinerinius tinklus 3D erdvėje, kurti, redaguoti ir naikinti inžinerinius tinklus profilyje, atvaizduoti juos skerspjūviuose. Naudojant priedą „Inžinerinių tinklų projektavimas“, ši programinė įranga leis automatizuotai projektuoti kanalizacines , lietaus nuotekų, vandentiekio sistemas pagal Lietuvos standartus. Visi „AutoCAD Civil 3D“  projekto objektai yra susieti dinamiškai. Atlikus bent vieną pakeitimą, automatiškai pakeičiamas visas projektas, todėl išvengiama klaidų ir taupomas laikas. „AutoCAD Civil 3D“  – tai inžineriniai tinklai, profiliai, anotacijos, ataskaitos.

„AutoCAD Civil 3D“ mokymai yra intensyvūs ir trunka tris dienas po 8 ak.val. (9-16val.) viso 24 ak. val. Kursų programa yra pritaikyta pradedantiesiems, tačiau mokymų metu pristatomos ir pažengusiųjų naudojamos programinės įrangos funkcijos.

 

SUSISIEKTI DĖL MOKYMŲ

Mokymo kursų programa:

1 diena.

 • Programos „AutoCAD Civil 3D“ aplinka („AutoCAD Civil 3D“ projektai. Projekto sukūrimas ir nustatymai. Objektai, jų duomenys ir stiliai. Įrankiai skirti objektų kūrimui, redagavimui, stilių keitimui);
 • „AutoCAD Civil 3D“ objektai – taškai (Topografinių duomenų, kurie bus naudojami inžinerinių tinklų projektavimui, peržiūra. Taškų, piketų, blokų, tekstų nustatymai. Taškų sukūrimo, įterpimo, atnaujinimo, koordinačių rodymo, taškų aprašų, atvaizdavimo simbolių nustatymų keitimas. Taškų sukūrimas pagal X, Y, Z koordinates. Taškų grupės, jų kūrimas. Taškų atrinkimas panaudojant taškų atrinkimo priemonę „Dialog“. Jau sukurtų taškų stiliaus keitimas. Taškų redagavimas. Taškų importas /eksportas);
 • „AutoCAD Civil 3D“ objektai – paviršiai (Paviršių, pagal kuriuos bus projektuojami inžineriniai tinklai, sudarymas. Trimatės polilinijos. Taškų jungimas trimatėmis polilinijomis. Duomenų, kurių pagrindu kuriamas paviršius, parinkimas. Paviršiaus riba. Paviršių atvaizdavimo priemonės – trimačiais kūnais, izolinijomis. Izolinijų (horizontalių) stiliai ir jų nustatymai. Paviršiaus taisymas – redagavimas. Tūrinis paviršius. Paviršių pjūviai).
 • „AutoCAD Civil 3D“ objektai – trasos (Trasos. „AutoCAD Civil 3D“ priemonės horizontalios inžinerinių tinklų ašinės linijos sudarymui. Horizontalios ašinės linijos geometrijos projektavimas. Piketažas. Papildomų elementų – kelkraščių, griovių ir kt. kūrimas);
 • „AutoCAD Civil 3D“ objektas – išilginis profilis (Profiliai. Veiksmų eiga braižant išilginį esamo paviršiaus profilį inžinerinio tinklo ašyje. Vertikalios ašies geometrijos projektavimas profilyje. Vertikalių kreivių informacija. Profilio redagavimas. Profilio lentelės stiliaus keitimas, sukuriant naujus, papildomus duomenis).

2 diena.

 • Duomenų importas /eksportas. Projekto valdymas (Importas iš LandXML failų. Duomenų kilnojimas į kitas programas ar versijas. Brėžinių ir atskirų objektų pridėjimas prie anksčiau sukurto projekto);
 • „AutoCAD Civil 3D“ objektas – profiliavimas (Profiliavimo kriterijai. Grupavimas. Paviršiaus nustatymas. Paviršiaus ribos. Vidiniai ir išoriniai paviršiai. Profiliavimo grupės. Profiliavimas. Redagavimas);
 • „AutoCAD Civil 3D“ objektai – inžineriniai tinklai (Inžinerinių tinklų katalogas. Inžinerinių tinklų projektavimas plane įvairiais metodais. Išilginio profilio projektavimas ir redagavimas.);
 • Inžinerinių tinklo dalių sąrašas, projektavimo taisyklės, stiliai (Sukurtų standartinių dalių peržiūra, sąrašo papildymas naujomis dalimis – šulinias, vamzdžiais ir kitomis struktūromis. Projektavimo taisyklių peržiūra, veikimo principų įsisavinimas. Vamzdžių, šulinių, struktūrų stiliai plane, profiliuose, trimatėje erdvėje).
3 diena.
 • Automatizuotas inžinerinių tinklų ašinės linijos braižymas (Ašinės linijos braižymo nustatymai. Stiliai);
 • Automatizuotas paviršių sudarymas iš topografinės medžiagos (Automatizuotas paviršių sudarymas iš piketų, blokų, taškų, tekstų. Automatinis aplinkinės ribos išbraižymas. Paviršių nustatymai);
 • Inžinerinio tinklo ašinės linijos konvertavimas į inžinerinį tinklą (Inžinerinio tinklo dalių sąrašo nustatymai. Projektuojamo tinklo dalių pasirinkimas. Projektavimo taisyklių peržiūra);
 • Automatinis išilginio profilio sukūrimas (Išilgini profilio vaizdo su reikalingais duomenimis gavimas. Profilio vaizdo peržiūra. Duomenų juostų keitimas. Nustatymai);
 • Kertančių komunikacijų generavimas iš topografinių duomenų (Trys kertančių komunikacijų generavimo būdai. Kertančių komunikacijų atvaizdavimas profilyje. Kertančių komunikacijų nustatymai);
 • Inžinerinių tinklų ataskaitos (Inžinerinių tinklo dalių kiekių, medžiagų, posūkio koordinačių, žemės darbų ataskaitos. Ataskaitų peržiūra, modifikavimas, kūrimas).

Mokymo kursų trukmė: 3 dienos – 24 akad.val.

Šių kursų dėka:

 • Išmoksite „AutoCAD Civil 3D“ aplinką pritaikyti savo poreikiams;
 • Sukurti projektą programos „AutoCAD Civil 3D“ priemonėmis nuo pradžios iki pabaigos;
 • Gebėsite projektuoti kanalizacijos, lietaus nuotekų, vandentiekio tinklus;
 • Išmoksite atlikti pakeitimus jau nubraižytam tinklui;
 • Naudoti esamas inžinerinių tinklų dalis (šulinius, vamzdžių ir kitas struktūras);
 • Redaguoti inžinerinių tinklų dalis pagal savo poreikius;
 • Gebėsite dirbti su inžinerinių tinklų stiliais;
 • Naudoti projektavimo taisykles ir kurti profilius;
 • Gauti reikalingas kiekių, koordinačių ir kitas ataskaitas;
 • Tikrinti projektą ir taisyti klaidas „AutoCAD Civil 3D“ priemonėmis.
 • Baigusiems mokymus įteiksime tarptautinį „Autodesk Inc.“  sertifikatą pripažintą visame pasaulyje.
 • Vienerius metus suteiksime techninį palaikymą – nemokamas konsultacijas iškilusiems klausimams dėl programinės įrangos spręsti. Galėsite skambinti arba atvykti ir mes išspręsime Jūsų problemą, o jeigu būsite užimtas – prisijungsime nuotoliniu būdu prie Jūsų kompiuterio.
Leonas Jasevičius
Autodesk sprendimai specializuotoms rinkoms, BIM konsultacijos

Išsilavinimas

Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, Kompiuterių inžinerijos magistras (tema: Integrinių grandynų rastrinių vaizdų vektorizavimo sistema);

Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, Kompiuterinės sistemos bakalauras (tema: 3D vaizdų generavimas iš magnetinio rezonanso tomogramų).

Kvalifikacija

 • Autodesk Sertifikuotas Instruktorius.
 • Autodesk Certified BIM Specialist 2014: Road and Highway Solution.
 • AutoCAD Civil 3D 2015 Certified Professional.
 • Plant Reseller 2012 Update training (Technical) – 2011 m.
 • Vault Collaboration for AEC Pre-Work.
 • Autodesk AEC Infrastructure Channel Certified Pre-Sales Representative.

Mokymai, kursai

 • Transition to BIM (metodikos perėjimui prie BIM procesų) 2015 m.
 • Autodesk University – BIM implementation in construction companies (best practices from leading companies in the World) 2014 m.
 • Train-the-trainer with presentation skills (dėst. Hans Hirschi) 2007 m.
 • Komandinis darbas (lekt. Saulius Vasiliasukas) 2011 m.
 • Efektyvus klientų aptarnavimas (lekt. Audrius Gruodis) 2011 m.
 • Efektyvios prezentacijos įgūdžių tobulinimas (ISM) 2006 m.
 • Menas daryti įtaką (lekt. Owen Fitzpatrick) 2013 m.

Darbo patirtis

 • Didesnė nei dešimties metų patirtis dirbant su „Autodesk“ produktais. Specializuojasi infrastruktūros srityje.
 • Bendravimo su klientais patirtis, konsultuojant bei apmokant naudotis „Autodesk AutoCAD Civil 3D“, „Autodesk Vault“, „Autodesk Navisworks“ programine įranga.
 • Darbas su kelių, geležinkelių, inžinerinių tinklų projektavimo, statybos bei administruojančiomis įmonėmis Baltijos šalyse.
 • BIM (angl. Building Information Modeling) sprendimų įgyvendinimas įmonėse, projektų valdymas, 3D skenuotų duomenų apdorojimo metodikos kūrimas, specializuotos konsultacijos.
 • Matavimo instrumentų, programinės įrangos, mašinų valdymo, gamybos sprendimai.
 • Duomenų valdymo sistemų analizė, diegimas.

Registracija mokymams